Schedule 2 : National Anthem of Nepal | The Constitution of Nepal 2015

[ यसको नेपाली संस्करण हेर्नुहोस ] [ View/Download Complete Law ]

Schedule 2
(Relating to clause (1) of Article 9)


National Anthem of Nepal

Nepali Lyrics

सयौ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका मेची–महाकाली।(२)

प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आँचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल।

ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।

बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल।
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।

Transliteration

Sayaũ thũgā phūlkā hāmī, euṭai mālā nepālī
Sārvabhaum bhai phailiekā, Mecī-Mahākālī

Prakṛtikā koṭī-koṭī sampadāko ā̃cala,
Vīrharūkā ragatale, svatantra ra aṭala

Jñānabhūmi, śāntibhūmi Tarai, Pahāḍ, Himāla
Akhaṇḍa yo pyāro hāmro mātṛbhūmi Nepāla

Bahul jāti, bhāṣā, dharma, sãskṛti chan viśāla
Agragāmī rāṣṭra hāmro, jaya jaya Nepāla!

Phonetic Transcription

[sʌjʌũ tʰũɡa pʰulka ɦami, euʈʌi mala nepali]
[saɾvʌbʱʌum bʱʌi pʰʌilieka, metsi-mʌɦakali]

[pɾʌkr̥itika koʈi-koʈi sʌmpʌdako ãtsʌlʌ]
[viɾɦʌɾuka ɾʌɡʌtʌle svʌtʌntɾʌ ɾʌ ʌʈʌlʌ]

[dzɲanʌbʱumi, ʃantibʱumi tʌɾai, pʌɦaɖ, ɦimalʌ]
[ʌkʰʌɳɖʌ jo pʲaɾo ɦamɾo matr̥ibʱumi nepalʌ]

[bʌɦul dzati, bʱaʃa, dʱʌɾmʌ, sãskɾiti tsʰʌn viʃalʌ]
[ʌɡɾʌɡami ɾaʃʈɾʌ ɦamɾo, dzʌjʌ dzʌjʌ nepalʌ]

English Translation

Woven from hundreds of flowers, we are one garland thst's Nepali
Spread soveriegn from Mechi to Mahakali.

A shawl of nature's wealth unending
From the blood of the braves, a nation free and non-moving.

A land of knowledge, of peace, the plains, hills and mountains tall
Indivisible, this beloved land of ours, our motherland Nepal.

Of many races, languages, religions, and cultures of incredible sprawl
This progressive nation of ours, all hail Nepal!

Singable English Translation

Woven from hundred flowers, we are garland Nepali
Sovereignly extended from Mechi to Mahakali.

Millions of natural beauties, history like a shawl
Bloods of the braves make it free and immotile.

Land of peace, knowledge in the plains, hills and mountains
One-piece beloved country, motherland Nepal.

Races, languages, religions, culture in-credible
Progressive nation, I salute Nepal-aa!
Or, View Table of Contents:
Preamble:
Part-1 : Preliminary
Part-2 : Citizenship
Part 3 : Fundamental Rights and Duties
Part 4 : Directive Principles, Policies and Obligations of the State
Part 5 : Structure of State and Distribution of State Power
Part 6 : President and Vice-President
Part 7 : Federal Executive
Part 8 : Federal Legislature
Part 9 : Federal Legislative Procedures
Part 10 : Federal Financial Procedures
Part 11 : Judiciary
Part 12 : Attorney General
Part 13 : State Executive
Part 14 : State Legislature
Part 15 : State Legislative Procedures
Part 16 : State Financial Procedures
Part 17 : Local Executive
Part 18 : Local Legislature
Part 19 : Local Financial Procedures
Part 20 : Interrelations between Federation, State and Local Level
Part 21 : Commission for the Investigation of Abuse of Authority
Part 22 : Auditor General
Part 23 : Public Service Commission
Part 24 : Election Commission
Part 25 : National Human Rights Commission
Part 26 : National Natural Resources and Fiscal Commission
Part 27 : Other Commissions
Part 28 : Provisions Relating to National Security
Part 29 : Provisions Relating to Political Parties
Part 30 : Emergency Power
Part 31 : Amendment to the Constitution
Part 32 : Miscellaneous
Part 33 : Transitional Provisions
Part 34 : Definitions and Interpretations
Part 35 : Short Title, Commencement and Repeal
Schedule 1 : National Flag of Nepal
Schedule 2 : National Anthem of Nepal
Schedule 3 : Coat of Arms of Nepal
Schedule 4 : States, and Districts to be included in the concerned States.
Schedule 5 : List of Federal Power
Schedule 6 : List of State Power
Schedule 7: List of Concurrent Powers of Federation and State
Schedule 8: List of Local Level Power
Schedule 9 : List of Concurrent Powers of Federation, State and Local Level